In de geest van Nelson Mandela

Ik ben omdat wij zijn

Bette Westera & Sylvia Weve

ISBN: 978 94 93301 81 8
NUR: 730
Prijs: € 12,50
Uitvoering: paperback met flappen
Formaat: 10 x 15 cm
Omvang: ca. 64 pagina’s
Omslagontwerp: Steef Liefting

Verschijnt: eind augustus 2024

 

Topduo Bette Westera en Sylvia Weve komen met twee nieuwe delen van de In de geest van-reeks! In deze reeks kruipen zij in de geest van grote denkers, doeners en dichters uit verschillende windstreken en periodes, en bewerken deze verhalen tot kleine pareltjes in woord en beeld. In elk boekje wordt antwoord gegeven op een belangrijke levensvraag aan de hand van het gedachtegoed van een bekende figuur. Op eenvoudige, kernachtige en creatieve wijze maakt de lezer zo kennis met prachtige wijsheden uit allerlei tijden en culturen.

Het duo won met hun kinderpoëziebundels Griffels, Penselen en andere belangrijke prijzen. In deze serie richten ze zich tot de volwassen lezer. Voor deel 3 en 4 kropen ze in de geest van Omar Khayyám en Nelson Mandela. Ze bewerkten veertien van Khayyáms kwatrijnen en enkele verhalen uit de praktijk van Mandela’s Ubuntu-filosofie. Het verrassende ontwerp van Steef Liefting biedt de lezer letterlijk en figuurlijk een inkijkje in de geest van de Perzische dichter en de Afrikaans vrijheidsstrijder.

De basis voor Mandela’s verzoeningspolitiek was het Ubuntu-geloof dat alle mensen onderling verbonden zijn. Ik ben omdat wij zijn is een verhaal over de kracht van afhankelijkheid en van mens-zijn in relatie tot de ander.

Onze grootste angst is niet ons onvermogen.
Onze grootste angst is onze mateloze kracht.
Het is het licht in ons waarvoor we bang zijn,
niet onze schaduwzijde.
Als wij ons licht laten stralen, nodigen we
anderen uit hetzelfde te doen.
Als wij van onze angst bevrijd zijn, bevrijden we
met onze aanwezigheid anderen van hun angst.
— Marianne Williamson, uitgesproken door Nelson Mandela tijdens zijn inaugurele rede in 1994