Cursiefjes door Justus Kramer Schippers

2. Kunnen we willen wat we willen?

In de reeks Cursiefjes neemt schrijver en vertaler Justus Kramer Schippers ons tweewekelijks mee op een verdiepingstocht van zijn boek Wie denk je dat je bent?. Elk Cursiefje – een kort stukje tekst – gaat in op een bepaald aspect uit het boek en verrijkt daarmee de leeservaring. Door gedachtegoed te extraheren, kan het inzicht soms helderder en rechtstreekser binnenkomen. De Cursiefjes staan niet los van elkaar, maar spelen op elkaar in en vormen uiteindelijk een consistent geheel.

Deze week: Kunnen we willen wat we willen?

Iedereen wil wat. Een nieuw huis, een nieuwe auto, een nieuwe relatie of juist het einde ervan. Wat we willen is binnen de grenzen van wat fysiek mogelijk is bijna oneindig. De vraag is: waarom willen we het een en niet het ander? Waar komt die wil vandaan? Kunnen we willen wat we willen? Hebben we daar controle over?

Het is Schopenhauer die ons erop wijst: de mens kan doen wat hij wil maar hij kan niet willen wat hij wil. Dat is de spijker op z’n kop. Om te doen wat je wilt ben je afhankelijk van de gedachte-impuls. Als het niet in je opkomt om bijvoorbeeld te gaan leren vioolspelen, neem van mij aan dat het ook niet zal gebeuren. Die impulsen kunnen uit ons ‘zelf’ komen, maar ook door contact met anderen die ons op een bepaald spoor zetten. Maar ook zij zijn afhankelijk van een gedachte-impuls uit hun ‘zelf’.

‘We kunnen niet niet-handelen. Probeer het maar, dat lukt niet.’

Zijn wij onze gedachten? Nee, we zijn er de ontvanger van en worden erdoor gedwongen te handelen. We kunnen niet niet-handelen. Probeer het maar, dat lukt niet. Wie is dan dat ‘zelf’ waar alle impulsen uit voortkomen? Bron van de gedachten is natuurlijk het Onkenbare Zelf. Het hoe en waarom dat de gedachten stuurt, valt niet te weten. Het is tenslotte het Zelf, dat je bent maar niet kunt kennen omdat je het Bent.

Cursiefje gemist? Lees hier het vorige: Je kunt niet weten wie je bent.

Wie denk je dat je bent? is direct, radicaal, soms confronterend maar bovenal kristalhelder. Zodra herkend en erkend wordt dat je onmogelijk je lichaam kunt zijn, wordt de sluier van de illusie weggenomen en
krijg je helder zicht op wie jij ‘echt’ bent. Dan blijkt: je hebt gevonden wat je nooit kwijt bent geraakt! Er kan definitief worden afgerekend met schuldgevoel, vrije wil, religieuze dogma’s, reïncarnatie en de vergeefse pogingen in de wereld waarheid te vinden.

Het boek is een nieuwe en uitgebreide editie van Leven vanuit neutraliteit. De eerste druk verscheen in 1997 en maakte de oosterse filosofie Advaita Vedanta toegankelijk voor de westerse geest. Justus Kramer Schippers heeft de oorspronkelijke tekst bewerkt en uitgebreid.

Geïnteresseerd?

Bekijk ook deze boeken