“…wij hebben ieder een eigen aanpak als het gaat om het communiceren over het ondeelbare en onpersoonlijke. Maar deze verschillen in mening of aanpak zijn louter mentaal en dus aan de oppervlakte”

GASTCOLUMN

Jan Kersschot

Ontbijt met Tony Parsons

De eerste keer dat ik Tony Parsons in Londen ontmoette is ondertussen bijna 20 jaar geleden. Vanaf het eerste moment was er een bijzondere resonantie tussen ons, en die werd nog duidelijker naarmate we meer privé gesprekken zouden voeren in de volgende jaren.

Concepten over non-dualiteit werden snel overbodig omdat de woorden eerder een struikelblok zouden vormen dan de onpersoonlijke herkenning verder te verdiepen. Er volgden nog meer ontmoetingen in zowel Londen als Amsterdam. Er was van in het begin dat ik hem leerde kennen een bepaalde kwaliteit en energie aan zijn aanwezigheid, en die vond ik ogenblikkelijk nog veel belangrijker dan zijn inzichten. Ik ben hem daar eeuwig dankbaar voor. Die energie vind ik niet steeds terug bij andere mensen die een gelijkaardige “boodschap” verkondigen. In die zin vind ik Tony nog steeds uniek.

Ik heb nu anno 2018 nog steeds bedenkingen bij bepaalde woorden die Tony gebruikt of gebruikt heeft, wij hebben ieder een eigen aanpak als het gaat om het communiceren over het ondeelbare en onpersoonlijke. Maar deze verschillen in mening of aanpak zijn louter mentaal en dus aan de oppervlakte. Daar hebben we het trouwens nog even over gehad tijdens ons gezamenlijk ontbijt op 7 december 2018 in het Ambassade hotel (van onze gemeenschappelijke vriend Wouter Schopman) aan de Herengracht in Amsterdam. Eventuele meningsverschillen zijn voor de “mind” of voor het spiritueel ego misschien belangrijk, maar de energie, de liefde, die achter zijn woorden schuilt tijdens zijn meetings, is waar het wezenlijk om gaat. Dat vertelde hij die ochtend letterlijk. En die energie is universeel, die heeft weinig interesse in onze verschillen in aanpak of verschillen in temperament.

Ik vond dat Tony op zijn 85 trouwens nog steeds even alert, eigenwijs en helder was, en ook zijn vrouw Claire is een stille kracht die absoluut niet te onderschatten valt. Als je de kans krijgt om privé met haar in gesprek te gaan, zeker doen.

Jan Kersschot