Cursiefjes door Justus Kramer Schippers

12. ‘Ik Ben’ is tijdloos standvastig

Cursiefjes door Justus Kramer Schippers

In de reeks Cursiefjes neemt schrijver en vertaler Justus Kramer Schippers ons tweewekelijks mee op een verdiepingstocht van zijn boek Wie denk je dat je bent?. Elk Cursiefje – een kort stukje tekst – gaat in op een bepaald aspect uit het boek en verrijkt daarmee de leeservaring. Door gedachtegoed te extraheren, kan het inzicht soms helderder en rechtstreekser binnenkomen. De Cursiefjes staan niet los van elkaar, maar spelen op elkaar in en vormen uiteindelijk een consistent geheel.

Deze week: ‘Ik ben’ is tijdloos standvastig.

M aar ook tijd is nodig om een wereld aan onze mind te laten verschijnen. Als we tijd terugbrengen tot een oneindig klein tijdsdeeltje, kleiner dan de Plancktijd, dan kan onze geest niets waarnemen. Feitelijk bestaat er dan niet iets dat aan het fenomeen mens verschijnt. Ook hier zien we weer dat de schijnwereld afhankelijk is van de menselijke geest en zintuigen. Zo echt is echt dus.

Er is nog iets aan de hand met tijd. Onze mind verdeelt een tijdloos nu in een verleden, heden en toekomst. Met behulp daarvan construeert de mind een geheugen (mind en geheugen zijn beide een product van Bewustzijn) en presenteert de inhoud daarvan in het heden. Zo construeert het een aaneenrijging van beelden, die de overtuiging versterkt dat we een heel echt ikje zijn. Maar feitelijk bestaat er geen verleden (en ook geen toekomst). Er is alleen maar nu. Nu, wat zich nu aan ons voordoet, is het enige dat is. Er is geen verhaal, alleen maar een schouwspel van bewegende energie. Zodra die bewegingen door de mind aan elkaar worden geknoopt, ontstaat dus de illusie van een leven dat we als verhaal gaan geloven.

“Er is geen verhaal, alleen maar een schouwspel van bewegende energie. Zodra die bewegingen door de mind aan elkaar worden geknoopt, ontstaat dus de illusie van een leven dat we als verhaal gaan geloven.”

Maar geen verhaal houdt stand. Tijdloosheid is wat onze natuur is. Dat kun je ook zelf vaststellen: was je 20 jaar geleden iemand anders dan je nu bent? Oké, je lichaam is niet meer hetzelfde en je psyche ook niet. Maar wat waarneemt, dat ‘Ik Ben’, is dat veranderd? ‘Ik Ben’ is tijdloos standvastig en kijkt naar de stroom van vergankelijkheid in een illusie van tijd.

Cursiefje gemist? Lees hier het vorige: Waar bevindt ruimte zich?

Geïnteresseerd?

Bekijk ook deze boeken