Het AL in de duale en non-duale werkelijkheid

Essentie in ontelbare vormen

Zijn, het AL, Ware Natuur, Essentie, God, het zijn namen die proberen aan te duiden wat eigenlijk met geen woord te benoemen valt. Elke naam lijkt het Zijn zelf te beperken. Zijn IS, en als we onze ware identiteit gaan herkennen dan is er dat onomstotelijk: Ik Ben.

Het AL is een op zichzelf staande grootheid, het Ene dat in zichzelf geen vorm heeft, maar elke vorm kan aannemen. Zonder die Grond, buiten die Grond, kan er niets bestaan. Die werkelijkheid noemen we non-duaal. Een non-duale werkelijkheid die zich voordoet in tal van verschijningen.

Leeg en vol

Als je het leven van de inheemse volkeren bestudeert, hun uitspraken leest en hoort, dan ontdek je hoe voor hen dit alles niet alleen een vanzelfsprekend weten is; in de namen voor dit Zijn lees je hun ervaring van die werkelijkheid.

Zijn, Essentie, is niet alleen leeg, maar ook vol. Het is een Kracht die voortdurend in beweging is, zich steeds opnieuw schept in myriaden van vormen. Voor hen was al het bestaande sacraal, heilig.

‘Essentie is een kracht die voortdurend in beweging is, zich steeds opnieuw schept in myriaden van vormen.’

Opnieuw op zoek

In de loop van de tijd raakte God voor velen onder ons gescheiden van de mensen. Terugblikkend vraag ik mij af of dat niet een noodzakelijke separatie was, die een nieuwe fase in de evolutie van ons mensen inzette. Want hoe kan iets zo groots als een dergelijke scheiding ingezet zijn door iets anders dan de Ware Natuur zelf, door dat wat ons allen voortbeweegt in die zee van Zijn?

In die afgescheidenheid gingen mensen opnieuw op zoek naar wat ze verloren. Zo ontstond er een traditie van zoekers. We lezen over hen in mythen en verhalen en in de ervaringen van vele mystici. Het is een zoektocht die in deze tijd nieuwe impulsen krijgt, in gang gezet door een gevoel dat er iets in ons ontbreekt, iets waarvan we weten dat het bestaat.

Duwt Zijn, Essentie, ons massaal een andere richting in?

‘Het is een zoektocht die in deze tijd nieuwe impulsen krijgt, in gang gezet door gevoel dat er iets in ons ontbreekt, iets waarvan we weten dat het bestaat.’

Elixer van transformatie en realisatie

De zoeker en zijn of haar Essentie: hier zijn er twee, hier is dualiteit. Voor velen onder ons voelt Zijn, Essentie, lange tijd alsof het buiten ons bestaat. Maar Essentie werkt door in ons. Ze is het elixer van transformatie en realisatie, van wakker worden, de Alpha en Omega van de spirituele queeste. En naarmate Essentie in ons meer ruimte krijgt, volgt de ene realisatie de andere op. Gaan we samenvallen met het AL. En onze Ware Natuur ontvouwt zich verder, alsmaar verder. Het wordt een runaway realization.(1)

‘Naarmate Essentie in ons meer ruimte krijgt, ontvouwt onze Ware Natuur zich alsmaar verder.’

Er is geen einde aan groei, geen einde aan inzichten, aan verdieping. En voor iedereen vindt die ontvouwing plaats op een unieke, heel persoonlijke wijze.

Het AL drukt zich ook uit in tal van spirituele tradities die mensen op heel verschillende manieren in contact brengen met het Ene, het Alomvattende. Het is non-duaal en tegelijkertijd laat het zich op ongelooflijk veel verschillende manieren aan ons zien en door ons ervaren. Het is een schat die ernaar verlangt gekend te worden door ons.

Lenie van Schie, auteur van Langs de weg van het hart.

  1. A.H. Almaas, Runaway Realization en The Alchemy of Freedom.

Lenie van Schie werkt als gz-psycholoog en coach vanuit een lichaamsgerichte en spirituele achtergrond. Ze is opgeleid in onder meer de humanistische psychologie en de lichaamsgerichte psychotherapie, en heeft zich verdiept in het sjamanisme en de westerse mystiek. In de Diamantbenadering, een contemporaine spirituele school van A.H. Almaas, vond ze de visie en aanpak die aansloten bij haar innerlijke pad. Ze volgde hier ook de lerarenopleiding. In februari verscheen van haar het boek Langs de weg van het hart bij Samsara.

Geïnteresseerd?

Bekijk ook deze boeken